Vybrat kategorii

Ceys 2x450g

 • Ceys 2x450g Pohlcovače vlhkosti
Cena
169 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 27.02.2021
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu


 • Náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti CEYS NATUR SYSTEM.
 • Ultra absorpční granulát.
 • Balení obsahuje 2 ks.

AKTIVNÍ GRANULÁT je v ochranné prodyšné tkanině, která zabraňuje kontaktu aktivní látky s rukama. Aktivní granulát, který je obsažen v sáčku, začne působit, když je v ovzduší přebytek vlhkosti. Granule s mikropóry absorbují přebytek vody, zvětší objem a ztěžknou. Po nasycení se začnou rozpouštět a voda protéká na dno nádržky. Když je nádržka plná vody a granulát zmizí, musí se nahradit novou náplní.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

 • Otevřít průhledný sáček a vyndat náplň. Odstranit víčko a umístit náplň na transparentní mřížku. Přikrýt a přesvědčit se o správném zavření. Po spotřebování produktu vylít vodu a doplnit náhradní náplň. Následně si umýt ruce.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Typy nebezpečnosti:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • R36 Dráždí oči.


OBSAHUJE:
 • Chlorid vápenatý
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P301+P312 PŘI POŽITÍ : Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.
 • P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela
spotřebován.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

Obchod kasa.cz nabízí levný produkt Ceys 2x450g, za výhodnou cenu 169 Kč.


Parametry zboží:
- kvalitní výrobce Ceys
- EAN kód 8411519711158, ID zboží 1471635
- produktová kategorie Pohlcovače vlhkosti
- název kasa.cz Ceys 2x450g

Produkt můžete objednat v e-shopu kasa.cz:

Související produkty

Nepřehlédněte
Nepřehlédněte
zavřít galerii