Vybrat kategorii

Guapex GUAa POOL LARGE POOL SET

 • Guapex GUAa POOL LARGE POOL SET Bezchlórová chemie
Cena
1 259 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 27.02.2020
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu


 • Kompletní sada bezchlórové bazénové chemie pro velké bazény (nad 20m3).
 • Sada je určena pro všechny typy bazénů s filtrací – venkovní i zastřešené.
 • Voda ošetřená těmito výrobky nepáchne po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice – nezpůsobuje alergie.
 • Sada má výrazný účinek proti mikroorganismům a řasám a udží vodu ve Vašem bazénu kříšťálově čistou po celou sezónu.
 • Přípravky nepoškozují stavbu ani technologii bazénu a na rozdíl od chlorových preparátů jsou ve vodě stabilní i při vyšších teplotách vody.

Sada obsahuje:

 • 1x GUAa POOL LARGE POOL 1 l
 • 1x GUAa POOL SHOCK 1 l
 • 1x GUAa POOL OXI 1,3 kg
 • 1x GUAa POOL FLOCK 1 l

POOL LARGE POOL:

 • je tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v domácích (krytých i nekrytých) bazénech. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

Vlastnosti: Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - POOL LARGE POOL
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Obsahuje: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,165 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,
parfémy; desinfekční prostředky POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.


GUAa POOL SHOCK:
 • je tekutý, koncentrovaný přípravek pro šokovou dezinfekci bazénové vody při uvedení bazénu do provozu, řešení problémů v průběhu sezóny nebo při extrémních podmínkách provozu bazénu – vysoké teploty vody, velký počet koupajících, klimatické podmínky. Je vhodný pro všechny typy bazénů, s filtrací i bez filtrace, a v kombinaci s OXI zabezpečí rychlou a účinnou dezinfekci. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Lze použít i pro zazimování bazénu na konci sezóny.
Vlastnosti: Ošetřená voda nepoškozuje materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOL SHOCK:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H315 Dráždí kůži
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Obsahuje:Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,parfémy; desinfekční prostředky
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
 • Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid

GUAa POOl OXI je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody v bazénech a vířivých vanách.

Vlastnosti: OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - GUAa POOl OXI
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P260 Nevdechujte prach
 • P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/osprchujte.
 • P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
 • Obsahuje: bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný; peroxodisíran draselný


GUAa POOL OXI:
je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody v bazénech a vířivých vanách.

Vlastnosti: OXI zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH.

 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI - GUAa POOL OXI:
 • Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 - Není klasifikováno jako nebezpečná směs.


GUAa POOL FLOCK:
 • je tekutý, koncentrovaný přípravek, určený na vyvločkování drobných nečistot a odstranění zákalu bazénové vody. Sdruží (vyvločkuje) i velmi jemné rozptýlené nečistoty do větších celků a tyto je možno následně odfiltrovat nebo odsát bazénovým vysavačem. Zároveň dodá vodě požadovanou „jiskru”.
Vlastnosti: Vysoce účinný polymerový vločkovač je ideální v kombinaci s bezchlórovou dezinfekcí GUAa POOL, snadná manipulace, lehce snižuje pH vody.

 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI - GUAa POOL FLOCK:
 • Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 - Není klasifikováno jako nebezpečná směs.


GUAA je bazénová chemie nové generace.
 • Je ideální pro rodiny s dětmi, alergiky, astmatiky a ekzematiky.
 • Plnohodnotně nahrazuje chlorové preparáty a nabízí daleko příjemnější koupání pro celou Vaši rodinu.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

Obchod kasa.cz nabízí levný produkt Guapex GUAa POOL LARGE POOL SET, za výhodnou cenu 1 259 Kč.


Parametry zboží:
- kvalitní výrobce Guapex
- EAN kód 8594161200109, ID zboží 541276
- produktová kategorie Bezchlórová chemie
- název kasa.cz Guapex GUAa POOL LARGE POOL SET

Produkt můžete objednat v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbené mezi uživateli
Zobrazit další produkty

Související produkty

Nepřehlédněte
Nepřehlédněte
zavřít galerii
Guapex GUAa POOL WHIRLPOOL SET