Vybrat kategorii

Marimex Minitabs_Mini Tablety 0,9 kg

 • Marimex Minitabs_Mini Tablety 0,9 kg Chlórová chemie
Cena
269 Kč
Dostupnost zboží
Info v obchodu
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Malé dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití granulátu Marimex Quick Chlor. Slouží jako protiporostový prostředek účinný proti řásám, plísním, bakteriím a virům..

Pro jaký bazén je produkt vhodný:

 • Nadzemní bazény
 • Zapuštěné bazény
 • Vířivky
 • Určeno pro bazény se slanou i sladkou vodu

Dávkování:

 • před prvním použitím upravte hodnotu pH na 6,8 až 7,2
 • poté proveďte preventivní ošetření rychlorozpustným chlorovým přípravkem Marimex Start
 • dále proveďte ošetření stabilizátorem chloru Marimex Chlor Stabil
 • dle teploty vody pak přidávejte každých 5 - 8 dnů 1 až 2 tablety na 2 m3 vody
 • do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety

Způsob balení:

 • Plastová uzavíratelná dóza
 • 45 minitablet á 20 g. v balení

Důležité upozornění:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.
Doplňující informace na štítku:
 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
... Zobrazit celý popis produktu >>>

Obchod kasa.cz nabízí levný produkt Marimex Minitabs_Mini Tablety 0,9 kg, za výhodnou cenu 269 Kč.


Parametry zboží:
- kvalitní výrobce Marimex
- EAN kód 8590517002762, ID zboží 178375
- produktová kategorie Chlórová chemie
- název kasa.cz Marimex Minitabs_Mini Tablety 0,9 kg

Produkt můžete objednat v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbené mezi uživateli

Související produkty

Nepřehlédněte
Nepřehlédněte
zavřít galerii
Marimex Chlor Triplex 3v1 1,6 kg